มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ปีการศึกษา 2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบ1-1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2564 

>>> http://regis.nstru.ac.th/Coltapulish/index_interview_A1_2564.php

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 
รายละเอียดวิธีสอบสัมภาษณ์ >>> http://regis.nstru.ac.th/ColtaPulish/PDF_2564/room-A1-2564.pdf


ติดต่อสอบถาม โทร. 075-809868, 075-392043

 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]