มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชี้แจงประเด็น ข้อความแจ้งยอดชำระค่าบริการ ซิมบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับการศึกษา ของผู้ให้บริการเครือข่าย DTAC
สืบเนื่องจากมีนักศึกษาหลายคนได้รับข้อความแจ้งยอดค่าบริการจำนวนหนึ่ง จากทางศูนย์บริการดีเทค ซึ่งเป็นเลขหมายที่เป็นบริการเสริมอินเทอร์เน็ตฟรี สำหรับการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการแจกจ่ายให้แก่นักศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

ทางสำนักวิทยบริการฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ข้อความดังกล่าว เป็นข้อความอัตโนมัติจากศูนย์บริการที่ส่งถึงทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เกิดเหตุขัดข้อง และได้แจ้งไปยังเลขหมายอื่นๆ ที่นักศึกษาได้ใช้งานอยู่

โดยขณะนี้ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการประสานไปยังศูนย์บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับข้อความดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการชำระค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ตามระยะเวลาที่กำหนดได้ตามปกติ


คำสำคัญ

บริการเสริมอินเทอร์เน็ต 3 เดือนอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th