มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชมรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ม.ราชภัฏนครฯ จัดเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา สืบสานวัฒนธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
Today (10 Mar. '21) at 1:00 p.m. at Phakdi Damrongrit Theater, 1st floor, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Southern Local Arts and Culture Club Nakhon Si Thammarat Rajabhat University organizes the event "Mahachat Sermon 13 verses 1,000 spells" with Phra Kru Sathit Wattananukul In this regard, Assistant Professor Dr. Wichit Sukthorn, Vice President, Acting for the President Reported the objectives of the activities to Mr. Sanan Sonthimuang, Permanent Secretary of Nakhon Si Thammarat Province. which honored to preside over the opening ceremony
 
การเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ในครั้งนี้จัดโดย ชมรมศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสืบสานการเทศน์มหาชาติ แบบสำเนียงปักษ์ใต้ และอนุรักษ์ต่อยอดกิจกรรมในยุคปัจจุบัน ที่กำลังสูญหายให้กลับมามีชีวิตโดยมีการแสดงละครให้เกิดความสนุกสนานน่าติดตาม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ การเทศน์มหาชาตินี้เป็นการสวดพระคาถาเวสสันดรชาดก เป็นภาษาบาลีของ พระสงฆ์ ซึ่งมีทั้งหมด 1,000 พระคาถา
 
การเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดกนั้น เป็นประเพณีโบราณที่มีการสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญบารมีขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

    Slot nusa


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th