มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชมรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ ม.ราชภัฏนครฯ จัดเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา สืบสานวัฒนธรรม และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
วันนี้ (10 มี.ค. 64) เวลา 13.00 น. ณ โรงละครภักดีดำรงฤทธิ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชมรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม “เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา” โดยมีพระครูสถิตวัฒนานุกูล เป็นองค์พระธรรมกถึก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมต่อ นายสนั่น สนธิเมือง ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
 
การเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดก ในครั้งนี้จัดโดย ชมรมศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสืบสานการเทศน์มหาชาติ แบบสำเนียงปักษ์ใต้ และอนุรักษ์ต่อยอดกิจกรรมในยุคปัจจุบัน ที่กำลังสูญหายให้กลับมามีชีวิตโดยมีการแสดงละครให้เกิดความสนุกสนานน่าติดตาม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ การเทศน์มหาชาตินี้เป็นการสวดพระคาถาเวสสันดรชาดก เป็นภาษาบาลีของ พระสงฆ์ ซึ่งมีทั้งหมด 1,000 พระคาถา
 
การเทศน์มหาชาติ มหาเวสสันดรชาดกนั้น เป็นประเพณีโบราณที่มีการสืบทอดจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมและการบำเพ็ญบารมีขององค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]