มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชุมงานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
วันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมงานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจารี แก้วคง รองอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม
การประชุมนี้เป็นการประชุมเพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาการปฏิบัติงานธุรการ งานการเงิน และงานพัสดุ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th