มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดค่ายอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564 สร้างคุณค่า และสำนึกรักท้องถิ่น
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรม "ค่ายอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี 2564" ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ จำนวน 19 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย โดยในวันนี้ (19 มี.ค. 64) ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่า และสำนึกรักท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]