มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop พี่สอนน้องสร้างสื่อ
วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องสตูดิโอหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม "Workshop พี่สอนน้องสร้างสื่อ" และมีวิทยากรที่มากประสบการณ์มาให้ความรู้แก่น้องๆ ได้แก่
คุณสุดา รำพึงนิตย์ หัวหน้าฝ่ายข่าว NBT นครศรีธรรมราช
คุณนันท์นิชา มีแสวง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้าวธนา พีอาร์ จำกัด
คุณเรวัฒน์ ชมกูชนะ ผู้จัดการบริษัท BIG tree production
โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ พัฒนานักศึกษาให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งด้านสมรรถนะเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ ทักษะ บัณฑิตศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะ 4 ประการ คือ 1.มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2.มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3.มีอาชีพ มีงานทำ และ 4.มีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th