มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การชี้แจงหลักการ สาระสำคัญ กลไกของการสรรหา และขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
วันนี้ (23 มี.ค. 64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้กำหนดชี้แจงคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงานในคณะ เรื่องหลักการ สาระสำคัญ  กลไกของการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีนายสกล จันทรักษ์ เป็นประธานในการประชุม โดยสามารถดาวโหลดประกาศรายละเอียดได้ทาง http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/univ_council/index.php?option=md_news&view=show&nid=20694  

สำหรับปฏิทินการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนี้

 

กิจกรรม / กระบวนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

สถานที่

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 กำหนดหลักการสาระสำคัญ กลไกและขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 น.

 

ห้องประท่อแก้ว

สนอ. ชั้น 3

คณะกรรมการสรรหาฯ ประชุมชี้แจงต่อคณาจารย์และผู้สนใจ เรื่องหลักการ สาระสำคัญ กลไกของการสรรหาและขั้นตอนการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมฯ ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564

เวลา 10.00 น.

 

ห้องประชุม

นิลพยัคฆ์

สนอ. ชั้น 1

 

รับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ หรือเสนอรายชื่อผ่าน http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/univ_council

ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม -16 เมษายน 2564

เวลา 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานสภา

มหาวิทยาลัย

สนอ. ชั้น 3

 

ประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติครอบถ้วน

วันที่ 20 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น.

ห้องประชุมท่อแก้ว  สนอ. ชั้น 3

 

คณะกรรมการสรรหาฯ จัดทำบัญชีรายชื่อเรียงตามลำดับ

ตัวอักษร พร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ห้องประชุม

ท่อแก้ว

สนอ. ชั้น 3

 

 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th