มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย ม.ราชภัฏนครฯ ต.ขอนหาด จัดกิจกรรม ค้นหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างการรับรู้และเข้าใจสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน
วันที่ 27 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) กิจกรรม ค้นหาและพัฒนากลุ่มอาชีพ สร้างการรับรู้และเข้าใจสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน และจัดประชุมเปิดโครงการชี้แจงให้ความรู้เรื่องการพัฒนากลุ่มอาชีพ และลงพื้นที่ปฏิบัติการของนักจัดการทางสังคม ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มรภ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด สถานีตำรวจภูธรขอนหาด ศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านแหลมโฮมเสตย์ ประชาชนขอนหาด ฯลฯ ซึ่งมี ดร.พัชรี
สุเมโธกุล อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ คณาจารย์คณะกรรมการ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำตำบขอนหาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช ซึ่งผลจากการระดมสมองในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ 4 ด้านประกอยด้วย 1.ด้านการท่องเที่ยววิถีชุมชน 2.ด้านสุขภาพชุมชน 3.ด้านสิ่งเเวดล้อม 4.ด้านผลิตภัณฑ์คนทำมือเพื่อรับรู้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชน อัตลักษณ์ของชุมชน อาชีพใหม่ จากการขับเคลื่อนของนักจัดการทางสังคม ในโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย มรภ.นครศรีธรรมราช และ ภาคีเครือข่าย ตำบลขอนหาด ต่อไป


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th