มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สมาคมศิษย์เก่า มรภ.นศ. จัดประชุมสามัญประจำปี 2564
วันนี้ (9 เม.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3820 (อาคาร 38) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในที่ประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยมีระเบียบวาระที่สนใจอาทิ ประวัติความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายงานกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 รายงานทะเบียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช รายงานงบการเงินของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในปี 2563 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และการจัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้าชาวหน้าเขามหาชัย" ในกิจกรรมครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าขึ้นเมื่อ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางและสื่อกลางในการติดต่อระหว่างศิษย์เก่า เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลการศึกษาของมหาวิทยาลัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการระหว่างสมาชิก เพื่อร่วมมือจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และสมาคมไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใด เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ทางสมาคมฯ ได้มีการร่วมรับประทานอาหารกลางวันก่อนการประชุม ณ โรงอาหารใหม่ (Food Park) อาคาร 38 ชั้น และมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุน ให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th