มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

น.ศ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลมูลค่า 200,000 บาท จากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่ และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับทีม i-Rang ผลิตภัณฑ์ BamYo-fit โดยมีสมาชิกร่วมกัน 2 สถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) หนึ่งในนั้นคือ นายสิทธิกร อ่อนแช่ม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ได้รับรางวัลมูลค่า 200,000 บาท จากโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ ระหว่างกิจการขนาดใหญ่ และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจำปี 2564 จากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งดำเนินงานโดย สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) โดยมี ดร.พิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมชีวภาพ และ ดร.จตุพร คงทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th