มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. มอบเกียรติบัตรเชิดชูผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี ให้โอวาท และเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้อุทิศตนในการปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทน และดำเนินงานเพื่อนักศึกษาตลอด 1 ปีการศึกษา โดยมีตัวแทนจากองค์กรผู้นำนักศึกษาเข้ารับมอบเกียรติบัตร ประกอบด้วย นายกสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ นายกสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะ และที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th