มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. โดยหน่วยวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรม Professional Development in the Inter-cultural Context in Thailand: Essential Skills for English Teachers
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 หน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมออนไลน์ "Professional Development in the Inter-cultural Context in Thailand: Essential Skills for English Teachers" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต สิทธิ์ธิติกุล จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยในเวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 

การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ต่างชาติและผู้ปฏิบัติงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นอาจารย์ต่างชาติ สังกัดศูนย์ภาษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย์บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ต่างชาติ และผู้ปฏิบัติงานต้านวิเทศสัมพันธ์


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]