มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นสำหรับครูในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และตรัง ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยมีทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูเป็นอย่างดี โดยการอบรมแบ่งงอกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์ จัดเมื่อวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2564 กลุ่มที่ 2 วิทยาการคำนวณ จัดขึ้นวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2564 และกลุ่มที่ 3 คณิตศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th