มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564




วันนี้ (2 ก.ค. 64)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชกัฏนครศรีธรรมราชจัดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2564 โดยมี นายสกล จันทรักษ์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุม  การประชุมในครั้งนี้ มีระเบียบวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คือ  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th