มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. ประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันนี้ (2 ก.ค. 64)  เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอริการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดการประชุมชี้แจงการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการ เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระที่น่าสนใจ คือ ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550  ประกาศฯ เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2564 – 2567  นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ประมาณการรายรับเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สรุปยอดจัดสรรตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายชื่อหน่วยงานงบประมาณ  ปฎิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สรุปจำนวนนักศึกษา และสรุปงบประมาณค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งการจัดประชุมนี้เป็นการจัดระบบ Online และOnsite เพื่อรักษามาตรการเดิมที่เข้มข้นเกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด- 19


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th