มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นศ.
วันนี้ (6 ก.ค. 64)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชกัฏนครศรีธรรมราช ได้จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัคร/ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  มีผู้เข้ารับการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์และตอบคำถามต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และประชาคม จำนวน 1 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ หลังจากนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาพร้อมประวัติข้อมูลรายละเอียดเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในวันที่ 16 กรกฎาคม นี้

สามารถรับชมการแสดงวิสัยทัศน์ย้อนหลังได้ทาง https://fb.watch/v/ahz-hs36E/


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th