มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการยืมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการยืมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับเรียนออนไลน์แก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยประกาศผลการพิจารณาวันที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นี้

นักศึกษาสามารถอ่านขั้นตอนและข้อกำหนดในการยืมได้ที่
https://race.nstru.ac.th/class-support/page/borrow_computer

การยืมใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2564


คำสำคัญ

ยืมคอมพิวเตอร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th