มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ ร่วมกับ บพท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021 THE SEEKER การจับประเด็นการนำเสนอ การปรับบุคลิกภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนต้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021: THE SEEKER "การจับประเด็น content & การนำเสนอ & การปรับบุคลิกภาพ" ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประกอบ ชาติภุกษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัย หน่วย บพท. และทีมงาน มาเป็นวิทยากร ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ทีม THE SEEKER ตำบลนาเคียน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันคัดเลือกสุดยอด 5 ทีม ในการแข่งขัน U2T HACKATHON 2021 เพื่อพัฒนาทักษะและการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง และให้ได้มาซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community integrated Learning) และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำเสนอผลงานและยกระดับการขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกร ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีกำหนดการดังนี้
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เริ่มกิจกรรมในเวลา 09.00 น. เป็นการกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021 : THE SEEKER โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการาแทนอธิการบดี ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้อำนวยการศูนย์สืบสานงานพระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่น (ศพท.) เป็นประธานในพิธีเปิด ในเวลา 09.20 น. เป็นกิจกรรมแนะนำตัวและความคาดหวังของการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ HACKATHON 2021 : THE SEEKER โดย ดร.ประกอบ ชาติภุกษ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโปรแกรมวิจัย หน่วย บพท. และทีม บพท. เวลา 10.00 น. เป็นการเติมความรู้เรื่องความเข้าใจและความสำคัญของ content & การจับประเด็น content เชิงปฏิบัติการ โดยนางสาวทัศนีญาฎา แสนคำ และทีม บพท. เวลา 15.30 น. เป็นการทดลองนำเสนอ content โดยทีม U2T และตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผลิตภัณฑ์หญ้าลิเภา และเวลา 16.00 น. เป็นการสรุปผลการเติมความรู้ “การจับประเด็น content & การนำเสนอ & การปรับบุคลิกภาพ”
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เริ่มอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการเติมความรู้เรื่องการสื่อสารออนไลน์และความสำคัญของการสื่อสารออนไลน์ โดยนางสาวทัศนีญาฎา แสนคำ และทีม บพท. เวลา 10.00 น. เป็นการทดลองปฏิบัติการ นำเสนอ content บนแพลตฟอร์มออนไลน์ โดย ทีม U2T และตัวแทนกลุ่มชาวบ้านผลิตภัณฑ์หญ้าลิเภา เวลา 11.30 น. เป็นการทบทวน (After Action Review) หลังการเติมความรู้เรื่อง "การจับประเด็น content & การนำเสนอ & การปรับบุคลิกภาพ" และปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการในเวลา 12.00 น.

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th