มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลักของบุคคลากรสานสนับสนุน ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งสูงขึ้น (ชำนาญการ)
วันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยงานการเจ้าหน้าที่จัดโครงการอบรม “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานหลักบุคลากรสายสนับสนุน” ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงวุฒิด้านบริหารบุคคล เป็นวิทยากร


ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า การจัดโครงนี้อบรมในครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจและสามารถเขียนคู่มือการปฏิบัติงานของบุคคลากรสานสนับสนุน ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งสูงขึ้น (ชำนาญการ) ได้อย่างถูกต้อง


กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุน โดยเริ่มจาก 08.30 น. กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี ในเวลา 09.00 น. บรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลัก” โดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงวุฒิด้านบริหารบุคคล และเวลา 13.00 น. บรรยายหัวข้อ “การจัดทำรูปเล่ม” โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถทำแบบประเมินความพึงพอใจได้ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTdxTHolC-aOLPHw4bZtTWnc09oSCWwbXAg7PXqGevPbtfwA/viewform


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th