มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะของผู้ประกอบการชุมชนด้านการตลาดภายใต้วิกฤตโควิด 19 ในโครงการวิจัย การพัฒนาระบบและกลไกการเพิ่มสมรรถนะการประกอบการของธุรกิจพื้นถิ่นภายใต้วิกฤต โควิด 19 ด้วยกลยุทธ์ทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้
วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2565) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มสมรรถนะของผู้ประกอบการชุมชนด้านการตลาดภายใต้วิกฤตโควิด 19 ในโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบและกลไกการเพิ่มสมรรถนะการประกอบการของธุรกิจพื้นถิ่นภายใต้วิกฤต โควิด 19 ด้วยกลยุทธ์ทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างสภาพคล่องทางธุรกิจโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้” ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวราย ซึ่งกิจกรรมนี้มีกลุ่มวิสาหกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 26 กลุ่ม และจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์สำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มกิจกรรมในเวลา 09.20 น. เสวนาการพัฒนาระบบและกลไกการเพิ่มสมรรถะการประกอบการของธุรกิจพื้นถิ่นภายใต้วิกฤตโควิด 19 แบบมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น ในเวลา 10.50 น. ปฏิบัติการการสื่อสารแบรนด์เพื่อส่งเสริมการประกอบการของธุรกิจพื้นถิ่นภายใต้วิกฤตโควิด 19 เวลา 19.00 น. ปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์และปัญหาความต้องการของผู้ประกอบการชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประกอบการของธุรกิจพื้นถิ่นภายใต้วิกฤตโควิด 19

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มกิจกรรมในเวลา 09.00 น. การสื่อสารภาพนิ่งด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อส่งเสริมการประกอบการของธุรกิจพื้นถิ่นภายใต้วิกฤตโควิด 19 และเวลา 13.00 - 16.50 น. ปฏิบัติการการจัดการความรู้ในการสร้างกลไกการประกอบการของธุรกิจพื้นถิ่นภายใต้วิกฤตโควิด 19 ของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th