มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดอบรมเทคนิคการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชำนาญการ)
วันนี้ (4 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น. ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยงานการเจ้าหน้าที่ จัดอบรม "เทคนิคการเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ" ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง ผู้ทรงวุฒิด้านบริหารบุคคล มาเป็นวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า การจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเขียนแบบประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะของบุคลากรสายสนับสนุน ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ชำนาญการ) ได้อย่างถูกต้อง
กิจกรรมในครั้งนี้เริ่มต้นเวลา 08.30 น. กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต สุขทร รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวรายงาน โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รองอธิการบดี ต่อมาในเวลา 09.00 น. เป็นการบรรยายหัวข้อ "แนวทางการเขียนแบบขอรับการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น" โดย รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง และเวลา 13.00 น. บรรยายหัวข้อ "การเขียนผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัดที่ครองอยู่ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งที่ประเมิน"


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th