มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

องค์การบริหาร น.ศ.ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครฯ ได้ใจชุมชน จัดค่าย น.ศ.อาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนวัดเปียน
วันนี้ (3 พฤษภาคม 2565) องค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ ตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนวัดเปียน ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาและจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและ การวางแผนงานอย่างมีระบบ เพื่อพัฒนาโรงเรียนในชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในงานมีกิจกรรมอาสาพัฒนาโรงเรียนดังนี้ งานทาสีกำแพงโรงเรียน ป้ายโรงเรียน ศาลาพระ ภาพวาดจุดเช็คอิน อาคารไม้ เครื่องเล่น จัดสวนหย่อม หน้าป้ายโรงเรียน จุดเช็คอินในโรงเรียน พร้อมปรับทัศนียภาพ แปลงผัก คูระบายน้ำ และปรับพื้นที่สนามเด็กเล่น


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th