มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ม.ราชภัฏนครฯ ประจำปี 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 ได้เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ของหน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง อว. ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจน คณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และคณะ เข้าร่วมที่ห้องประชุมเทียนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564
ชั้นตรา ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ราย
นายชัยภรณ์ แก้วอ่อน
นางทัศนีย์ พาเจริญ
นางสาวปานจิต มุสิก
นางพัชธรกรณ์ เอื้อจิตรเมศ
นางสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]