มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมพัฒนาผู้นำนักศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธานพิธิเปิด โครงการ พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักคิด นักปฏิบัติ มีจิตสาธารณะ” กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นํานักศึกษา ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีคุณธรรมตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ และการจัดทำแผนปฏิบัติกิจกรรม นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา นายกและคณะกรรมการสโมสรนักนักศึกษา คณะต่าง ๆ เข้าร่วมดำเนินการ โดยมี นายวุฒิชัย รัตนพันธ์ นักวิชาการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรดำเนินการ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นบีชรีสอร์ท อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th