มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จับมือ 12 อำเภอ จ.นครศรีธรรมราช MOU งานพันธกิจสัมพันธ์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราชกับสังคม เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืองานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับสังคม ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีดังกล่าว
อนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีการพัฒนาระบบการจัดการเพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับสังคม มีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาพื้นที่สังคมและชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งองค์กรชุมชนและสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม แก้ปัญหาและชี้นำให้ท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอำเภอที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้จำนวน 12 อำเภอ ดังนี้ อำเภอนบพิตำ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอชะอวด อำเภอพิปูน อำเภอช้างกลาง อำเภอหัวไทร อำเภอทุ่งสง อำเภอพรหมคีรี อำเภอสิชล อำเภอนาบอน อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอท่าศาลา
รับชมบันทึกเทปการถ่ายทอดสดได้ทาง https://www.facebook.com/nstru.pr/videos/993249214688730

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]