มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิธีไหว้ครู มรภ.นศ. คนของพระราชา บูชาครู ประจำปี 2565
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ“คนของพระราชา บูชาครู” ซึ่งมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี
พิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจัดขึ้นในช่วงต้นปีการศึกษาใหม่ ซึ่งพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ และมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทย โดยจัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ น้อมรับนับถือต่อครูอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ น้อมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ พร้อมจะมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มความสามารถ พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
นอกจากนั้นเป็นพิธีเจิมหนังสือ รักษาราชการแทนอธิการบดรกล่าวให้โอวาทต่อด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย ปีการศึกษา 2565 มอบรางวัลผู้มีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565 มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู และปิดท้ายด้วยการแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]