มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชมรม TO BE NUMBER ONE มรภ.นศ. ได้รางวัลระดับดีเด่น
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ON มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ IMPACT FORUM เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]