มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565
วันนี้ (3 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. ณ ถนนหน้าหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิต 4 ประการ กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีกิจกรรมส่งเสริมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ แยกกลุ่มไปปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรมบริเวณตลอดแนวหน้ารั้วมหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 คณะครุศาสตร์ ปฏิบัติกิจกรรมตลอดแนวต้นไม้สองข้างทาง และคูน้ำริมฟุตบาทจากหน้าประตู 1 ไปถึงสุดแนวหน้าสำนักงานอธิการบดี กลุ่มที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติกิจกรรม ณ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ กลุ่มที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติกิจกรรมรอบสระน้ำบริเวณศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ริมถนนสายหน้าหอประชุมเก่า และริมถนนหน้าอาคาร 1 ถึงแนวสะพานข้างอาคาร 12 และกลุ่มที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติกิจกรรมตลอดลำห้วยหลังศาลเจ้าพ่อมหาชัย คูน้ำหน้าอาคาร 6 คูน้ำหน้าหลักสูตรดนตรีถึงแนวสะพานข้างอาคาร 12 คูน้ำหน้าอาคารนาฏศิลป์ถึงสะพานข้างอาคาร 8 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th