มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชมรมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม มรภ.นศ. ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ โครงการ Green Youth 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับชมรมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลการประเมินเกณฑ์มาตรฐานระดับเหรียญเงิน ระดับชาติ โครงการ Green Youth ประจำปี 2564 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลรัตน์ ศรีนวลปาน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนณรงค์ มากพันธ์ ที่ปรึกษาชมรม พร้อมตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ นางสาวชนิตา ใจเย็น นางสาวศิริลักษณ์ พุทธโกสิทธิ์ นายพีรพัฒน์ จุติผล และนางสาวชฎาภรณ์ พิทักษ์วงศ์ เป็นตัวแทนชมรมเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการประเมินโครงการ Green Youth ประจำปี 2564 นอกจากนี้ยังได้ร่วมพิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับมหาวิทยาลัย จำนวน 59 แห่ง ผ่านพลังเยาวชน Green Youth ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อแสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก สู่การแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]