มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ รายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง ประกาศรายชื่อบริษัทผู้ทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
-------------------------------------------
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ประกาศรับข้อเสนอแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565 โดยกำหนดเปิดรับข้อเสนอระหว่างวันที่ 4 - 17 ตุลาคม 2565 นั้น
มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 [email protected]