มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดงาน INNOVATION to Local Economy IMPROVEMENT นวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “INNOVATION to Local Economy IMPROVEMENT” “นวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี กล่าวรายงาน พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผอ.สวพ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผอ.สวท. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ รอง ผอ.สวพ ดร. ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ รอง ผอ.สวพ. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และชุมชนเข้าร่วม ในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลผลิตจากงานวิจัย และการนำเสนอผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก บพท. 3 โครงการ คือ
1) ชุมชนนวัตกรรม ปี 2564 “เขาหลวงสู่อ่าวนคร”
แผนโครงการวิจัย “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนจากเขาหลวงสู่อ่าวนครศรีธรรมราช” ผู้บริหารแผน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผอ.สวพ. ผู้ช่วยศาตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผอ.สวท. และผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ รอง ผอ.สวพ.
2) Local enterprise ปี 2564 “ปลาไสอวน”
แผนโครงการวิจัยการยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลาใส่อวนสู่การเป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช”
ผู้บริหารแผนงานวิจัย ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ และผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์
3) ทุนทางวัฒนธรรม ปี 2564 “หนังตะลุง”
แผนโครงการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมหนังตะลุงจังหวัดนครศรีธรรมราช”
ผู้บริหารแผน ดร.สุดาวรรณ์ มีบัว ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ และผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2565 ณ ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันโอเชี่ยนนครศรีธรรมราช
จัดโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

คำสำคัญ

innovation to local economy improvementนวัตกรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนlocal economy


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th