มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566
มรภ.นศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ "มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2565) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนดำเนินโครงการ "มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการตามแนวพระราชดำริฯ และ โครงการ อพ.สธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และมีการบรรยาย "ทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยหลักเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้" โดย ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี ต่อด้วยการบรรยาย "การเขียนโครงการเพื่อกาดำเนินการเพื่อบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" โดย ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดีฝ่ายการวางแผน การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยาย "แนวทางการใช้จ่าย และการเบิกจ่ายงบประมาณขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โดย นางสาวแววตา ทองสุภา หัวหน้างานการเงิน การกล่าวบรรยาย "แนวทางการใช้จ่ายและเบิกจ่ายพัสดุในการดำเนินขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โดย นางโสภิตา วิชยานฤพล หัวหน้างานพัสดุ ต่อด้วยการบรรยายเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาท้องถิ่น" โดย รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคุณฟุรกอน อาแวกาจิ นักจิตวิทยาโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในภาคบ่ายเป็นการชี้แจง "เครื่องมือการดำเนิน/ขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โดย ผศ.ดร.ดำรงศ์พันธ์ ใจห้าววีระพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นและสื่อสารองค์กร ต่อด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ


คำสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th