มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2566
มรภ.นศ. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ประจำปี 2566

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสุดหอม   สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน ในการประชุมนี้มีระเบียบวาระที่น่าสนใจ อาทิ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตารางผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมิน IIT, EIT และ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


คำสำคัญ

การประเมิน ita


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th