มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม การพัฒนาโจทย์วิจัย เครื่องมืองานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม “การพัฒนาโจทย์วิจัย เครื่องมืองานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ของแหล่งทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และแหล่งทุนภายนอก” โครงการพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในภาคเช้า บรรยายหัวข้อเรื่อง “แผนและกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี ต่อด้วยบรรยายหัวข้อเรื่อง “ระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยภายใต้ทุน บพท. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบรรยายหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือในการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรยายหัวข้อเรื่อง “การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยเชิงพื้นที่” โดย ดร.ศณัทชา ธีระชุนห์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กิจกรรมโชว์เคสเด่น บพท 1) เมืองแห่งการเรียนรู้ Learning city ปากพูน โดย ผศ.ดร.ดำรงพันธ์ ใจห้าว วีรพงษ์ 2) การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมหนังตะลุงเมืองนครฯ โดย ดร.สุดาวรรณ มีบัว


คำสำคัญ

การพัฒนาโจทย์วิจัย เครื่องมืองานวิจัยงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th