มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ.ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มรภ.นศ. ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570

           ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี ฝ่ายการวางแผน การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570" โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิ ประจำปี 2567-2570” ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร โดยมหาวิทยาลัยฯเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

         การประชุมดังกล่าวมีการบรรยายแนวทาง One Route เพื่อใช้ประโยชน์งานด้าน ววน. สู่การพัฒนาจังหวัด จากนั้นเป็นการ Workshop การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในระดับภูมิภาค ต่อด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเครือข่าย สป.อว. โดย ผู้แทนเครือข่าย อว.ส่วนหน้า อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค คลินิกเทคโนโลยี UBI และ COEs  เสวนาแนวทางการขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาพื้นที่  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม" ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงมหาดไทย แนวทางความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย  การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th