มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จับมือ ธ.กรุงไทย บันทึกข้อตกลงให้บริการบนมือถือ University Application สู่ NSTRU Smart University




มรภ.นศ. จับมือ ธ.กรุงไทย บันทึกข้อตกลงให้บริการบนมือถือ University Application สู่ NSTRU Smart University

วันนี้ (7 ธันวาคม 2565) ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Agreement) กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมท่อแก้ว สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

การลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือดังกล่าวธนาคารจะดำเนินการพัฒนา และให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ University Application ที่เชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ากับระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารสำหรับให้นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าใช้บริการ โดยมหาวิทยาลัยตกลงให้ความร่วมมือในการส่งและเชื่อมโยงข้อมูลนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เช่น ชื่อ-สกุล, รหัสนักศึกษา, E-mail Address เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาและบุคลากรต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ธนาคารเพื่อประโยชน์ในดำเนินการตามโครงการดังกล่าว


คำสำคัญ

nstru smart university


ข่าวที่เกี่ยวข้อง



คุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th