มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2/2565 ครั้งที่ 4 ของรหัส 63  และนักศึกษาตกค้าง
ประกาศตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4 ของรหัส 63
และนักศึกษาตกค้าง ปีการศึกษา 2/2565

1. ประกาศมหาวิทยาลัย-แนวปฏิบัติยกระดับมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลด

2. ตารางสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

            ดาวน์โหลดแล้วกด Ctrl+F แล้วกรอกคำที่ต้องค้นหา เช่น รหัสนักศึกษา

  <<  ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 คลิก  >>           << ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR คลิก >>

3. การชำระเงิน

      นักศึกษาที่เข้าสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
          - รหัส 63 และ 62 สอบครั้งที่ 1-2 ไม่ต้องชำระเงิน สอบครั้งที่ 3-5 ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบวิชาละ 100 บาท
          - รหัส 61 และรหัสย้อนหลัง ชำระเงินวิชาละ 100 บาท
   โดยนักศึกษาจะต้องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านระบบและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านธนาคารกรุงไทย 3 ช่องทาง ได้แก่

   

1. Application : krungthai next

2. เค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทย

3. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

4. พิมพ์ใบชำระเงิน  

      ปิดให้พิมพ์ใบชำระเงิน และชำระเงินแล้ว

5. ตัวอย่างการชำระเงินผ่าน krungthai next

6. รายงานการชำระเงินระหว่างวันที่ 30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านธนาคารกรุงไทย

     << ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3  >>                  << ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR  >>

ุ7. กรณีนักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อ ได้แก่ นักศึกษาที่สอบไม่ครบ 3 ครั้ง, ไม่เคยเข้าสอบ , ขาดสอบ

         กรณีไม่มีรายชื่อเข้าสอบประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ เนื่องจาก ขาดสอบครั้งที่ 5,4,3,2 หรือ 1 แล้วแต่กรณี หรือไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา เป็นต้น หากมีความประสงค์จะเข้าสอบขอให้แจ้งชื่อเพิ่มเติมได้ตามลิ้งด้านล่าง

ซึ่งนักศึกษาที่ยังตกค้างแล้วประสงค์จะเข้าสอบในรอบปลายภาคเรียน 2/2565 ตามปฏิทินวิชาการ 18 - 24 เม.ย. 66   วันที่แน่นอนจะแจ้งอีกครั้ง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ตามฟอร์มด้านล่าง 

   << ฟอร์มขอสอบ IC3 คลิก >>            << ฟอร์มขอสอบ CEFR คลิก>>

8. คำถามที่พบบ่อย
         - ถ้าขาดสอบในรอบนี้ ต้องทำอย่างไรบ้าง?
                ตอบ : ให้นักศึกษาแจ้งชื่อขอสอบในรอบถัดไปคือ ปลายภาคเรียน 2/2565 ในฟอร์มแจ้งความจำนงค์ ซึ่งจะขึ้นเว็บไซต์ในข่าวประชาสัมพันธ์ให้หลังสอบเสร็จ
         - ถ้าสอบไม่ครบ 5 ครั้ง เช่นสอบ 4, 3 , 2 ,1 ครั้ง จะรออบรมเลยได้ไหม?
                คำตอบ : ไม่ได้ นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านต้องสอบให้ครบ 5 ครั้งถึงจะเข้าอบรมได้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
         - ถ้าอบรมต้องสอบใหม่ไหม ?

               คำตอบ : ไม่ต้องสอบใหม่กระบวนการสอบได้เสร็จสิ้นลงในครั้งที่ 5 แล้ว โดยนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการอบรมโดยจะมีการวัดผล หรือทดสอบในรูปแบบต่างๆ ตามแผนการอบรมของอาจารย์
         - นักศึกษาที่เข้าอบรมจะผ่านหมดไหม ?

                ตอบ : ขึ้นอยู่กับนักศึกษาเองว่า เข้าอบรมครบตามเวลา ทำงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมาย ตามเกณฑ์ที่อาจารย์ได้ตั้งไว้ในระหว่างที่อบรม
          - ถ้าอบรมไม่ผ่าน หรือไม่ได้เข้าอบรมต้องทำอย่างไร ?

                ตอบ : นักศึกษาต้องแจ้งความจำนงค์ขออบรมในครั้งถัดไป หรือปีการศึกษาถัดไปตามปฏิทินการจัดสอบของสำนักวิทยบริการฯ

9. ติดต่อสอบถาม/ปัญหาข้อสงสัย

         - ประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ CEFR ติดต่อ คุณพิมพร มากพันธ์ (พี่แป้น) ศูนย์ภาษา อาคาร 19 ชั้น 1 ฝั่งซ้ายมือ หรือเพจ "ศูนย์ภาษา มรภ.นครศรีธรรมราช"
         - ประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ IC3 ติดต่อ คุณวิจิตรา พรหมจรรย์(พี่กุ้ง) สำนักผู้อำนวยการ อาคาร 19 ชั้น 1 ฝั่งขวามือ หรือเพจ "สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ"


คำสำคัญ

ic3cefrกรอบมาตรฐาน cefrประมวลความรู้ด้านคอมพิวเตอร์


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th