มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

66 ปี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานวันสถาปนา บุคลากร-นักศึกษา ร่วมใจจัดกิจกรรม
วันที่ 9 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 66 โดยกิจกรรมเน้นการสืบสานวัฒนธรรมภาคใต้เริ่มด้วยพิธีทำบุญให้ทานไฟ เริ่มตั้งแต่เวลา 04.00 น. โดยบุคลากรและนักศึกษา พร้อมใจกันทำอาหารและขนมถวายพระ พร้อมแจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้ดียิ่ง นอกจากนี้ชมการแสดงหนังตะลุงจากนักศึกษา จากนั้นในเวลา 06.00 น. เข้าสู่พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 66 รูป เวลา 07.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 66 รูป รับบิณฑบาต เพื่อสร้างสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว เมื่อเสร็จสิ้นจากกิจกรรมตักบาตรแล้ว เวลา 08.15 น. พิธีสักการะเจ้าพ่อมหาชัย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน โดยจะประกอบพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อมหาชัย ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมนิลพยัคฆ์ และถัดมาเวลา 10.15 น. พิธีสถาปนารำลึก ประกอบด้วยการประกาศปณิธาน เข็มมุ่ง และจุดเน้นมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2566 พิธีสถาปนารำลึก พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ SuperKPls ระหว่างอธิการบดี กับรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน และคณะผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริต เป็นอันเสร็จกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัย ประจำปี 2566

ชมภาพถ่ายได้ทาง https://www.facebook.com/media/set?vanity=nstru.pr&set=a.542062154619832


คำสำคัญ

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th