มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2/2565 ครั้งที่ 4 ของรหัส 63  และนักศึกษาตกค้าง
Announcement of the results of the English language proficiency test, 
academic year 2/2022, 
 
the 4th time of code 63 and residual students

1. Announcement of the University - Guidelines for raising computer and English standards
2. Results of the Comprehensive English Proficiency Test 
3. In the case of students who have missed the examination 
   3.1 Students with code 61 and past codes who have failed the exam for 3 times, must submit their name in the form to request for final exams for semester 2/2022.
   3.2 Students with code 62 who have not completed the exam 5 times, inform their name in the form to request to take the final exam for semester 2/2022.
   3.3 Students with code 63 who miss the 1st-4th exams, submit their names in the form to request for final exams for semester 2/2022.
   3.4 Students left over from training or did not pass the training who do not have a name in the examination results according to item 2, inform the name in the form to request to attend the training at the end of semester 2/2565 
 
                            >> Form for requesting final exams for semester 2/2022 click <<
 4. Problems or questions
   Contact: Khun Pimporn Makphan (P' Paen), Language Center, Building 19, 1st Floor, Office of Academic Resources and Information Technology

    Slot nusa


คำสำคัญ

cefr


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th