มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สิ่งแวดล้อมและสังคม BCG
วันนี้ (16 สิงหาคม 2566 ) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 30 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต สุขทร รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเกิดเจตคติที่ดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพแห่งตนและหน่วยงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมได้แสดงศักยภาพ นำเสนอ แลกเปลี่ยน วิจัย บริการวิชาการ องค์ความรู้และภูมิปัญญา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งระดับบุคคล องค์กร ท้องถิ่น และอาเซียน
โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กิจกรรมเพื่อการประกวดแข่งขัน และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษาในการส่งนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคลากร มาร่วมกิจกรรมการประกวด การแข่งขัน และการเข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก
ชมภาพทั้งหมดได้ทาง https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100080488211944&set=a.306288978730707

คำสำคัญ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสัปดาห์วิทยาศาสตร์


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th