มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

นักศึกษาได้รับรางวัล Gold Poster Award ประเทศจีน
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนริศา นายหรุ่น และนางสาวฮัยฟาอ์ มะหมัด นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และทีมอาจารย์พี่เลี้ยง รศ.ดร.ประวิทย์ เนื่องมัจฉา ผศ.ปวีณา ปรวัฒน์กุล  ผศ.ดร.รุ่งนภา พิมเสน อาจารย์นงเยาว์ เทพยา ผศ.ดร.อำนวย น้อยผา และคุณณิชาภา รัตนโกมล  ในโอกาสได้รับรางวัล Gold Poster Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The 17th International Conference on Multi-functional Materials and Applications (ICMMC2023) ณ Anhui Jianzhu University เมือง  Hefei ประเทศจีน จากงานวิจัยเรื่อง "Coating of Ag/ZnO nanocomposite with sago starch crosslink on cotton fabric for the development of antibacterial and water reflecting properties"


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th