มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษา ตามโมเดลการผลิตครู PT NSTRU ให้กับผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง ศิษย์เก่า ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษา ตามโมเดลการผลิตครู PT NSTRU ให้กับผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง ศิษย์เก่า ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งมีหลักสูตรการพัฒนาครู ในโครงการฯ ตามความต้องการของโรงเรียนดังแนบ โรงเรียน/ครู/ศิษย์เก่า สมัครเข้าร่วมโครงการได้ฟรี! ตลอดโครงการ รายละเอียดตามลิงก์
https://sites.google.com/nstru.ac.th/ptrumodel

วิธีการลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.โรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมมายังคณะครุศาสตร์ทางอีเมล์ ptnstrumodel@gmail.com โดยสามารถสมัครได้ทุกหลักสูตรตามความสนใจ (ยกเว้นหลักสูตร ในกิจกรรมที่ 2 นวัตกรทางการศึกษา ทุกคนต้องสมัครเนื่องจากเป็นหลักสูตรหลักของโครงการ) หรือ

2.โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโดยให้ครูที่เข้าอบรมกรอกข้อมูลด้วยตนเอง สมัครได้ทุกหลักสูตรที่สนใจ (ยกเว้นหลักสูตรในกิจกรรมที่ 2 นวัตกรทางการศึกษา ทุกคนต้องสมัครเนื่องจากเป็นหลักสูตรหลักของโครงการ)

3.สำหรับหลักสูตรที่ 1.1 ซึ่งอบรม 19-20 ม.ค ท่านสามารถสมัครเข้าอบรมได้ตามคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้-10 มค.67 ส่วนหลักสูตรอื่นๆ ท่านสมัครเข้าอบรมตามลิงก์โครงการนี้

ติดต่อสอบถามประสานงาน
นางสาวศิริลักษณ์ ดำทอง 061-268-5158
นางสาวศรีนคร นาวารัตน์ 088-752-3775
นางสาวกานต์กมล แก้วรจนา 082-418-8418


คำสำคัญ

โครงการพัฒนานวัตกรทางการศึกษาคณะครุศาสตร์


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th