มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติทุกคน เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติทุกคน เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา Soft Skills นักศึกษา ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีอัตลักษณ์และคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา กิจกรรมการผลิตวิศวกรสังคม เพื่อเสริมสร้าง พัฒนาอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิต ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคปกติทุกคน เข้าร่วมการอบรมการพัฒนา Soft Skills นักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้กำกับ รายละเอียดการจัดกลุ่มตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ แต่งกายด้วย เสื้อเฟชชี่ กางเกงวอร์ม และรองเท้าใบ กำหนดเป็นกิจกรรมบังคับระดับมหาวิทยาลัย ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมด้านอัตลักษณ์บัณฑิต จำนวน ๑๒ ชั่วโมง นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดเวลาตามที่กำหนด จึงจะถือว่าผ่านกิจกรรม


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th