มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม (สาขาหัตถกรรม)
อาจารย์วาที ทรัพย์สิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรม (สาขาหัตถกรรม) เนื่องในวันศาสตราจารย์สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์ และสถาบันทักษิณคดีศึกษาได้พิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติ โดยมีการมอบโล่ในวันที่ 14 มกราคม 2567 


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th