มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดกิจกรรมวันราชภัฏ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 ที่พระราชทานนาม “ราชภัฏ”แทนคำ”วิทยาลัยครู”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2567 "ร่วมสืบสาน พระราชปณิธานสู่อุดมการณ์ราชภัฏ" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานชื่อ “ราชภัฏ”แทนคำ”วิทยาลัยครู”พร้อมกับวิทยาลัยครูอื่นๆทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 โดยกิจกรรมในวันนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีราชสดุดี กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัล โดย รศ.ดร. วิชัย แหวนเพชร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏครศรีธรรมราช ประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา จาก ผศ.ดร.เหม ทองชัย อดีตอธิการ จากนั้น นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และ ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบโล่รางวัลนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ต่อด้วยกิจกรรมลงนามความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กิจกรรมเปิดตัว NSTRU APP และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏครศรีธรรมราช ร่วมสืบสาน พระราชปณิธานสู่อุดมการณ์ราชภัฏ

ชมภาพทั้งหมดทาง https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100080488211944&set=a.411855524840718


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th