มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. จัดแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประเพณีระหว่างคณะ “มหาชัยเกมส์” ครั้งที่ 21 ส่งเสริมสุขภาพ-มิตรภาพ-สามัคคี
เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์  2567 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิธีแข่งขันกีฬา-กรีฑาประเพณีระหว่างคณะ “มหาชัยเกมส์” ครั้งที่ 21 โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

ชมภาพทั้งหมดทาง https://www.facebook.com/media/set?vanity=100080488211944&set=a.416441421048795


คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th