มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ชมรมถันยรักษ์ ม.ราชภัฏนครฯ คว้ารองชนะเลิศ ประกวดโครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม”
ขอแสดงความยินดีกับ ชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสืบสาน การประกวดโครงการ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” ชมรมถันยรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี 2566 โดยมีนักศึกษาในทีมประกอบด้วย นางสาวจุฑามาศ หลวงปราบ นางสาวมนัสนันท์ ชำนาญกิจ นางสาวณัฐชยา นุ่มนวล นางสาวภัสสร ทองขาวเผือก และนางสาวพรศิริวรรณ ลาเตะ ที่ปรึกษาชมรม ได้แก่ อาจารย์สิตา ฤิทธิ์ธาธรรม อาจารย์หทัยรัตน์ ตัลยารักษ์ อาจารย์ธัญญ์นลิน ไกรนรา และนางสาวเสาวลักษณ์ สัจจะอาวุธ

คำสำคัญ

ชมรมถันยรักษ์สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th