มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศ เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เรื่อง เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ
ภายในศูนย์อาหาร (Student union) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2567 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานพร้อมซองเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30–14.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้ อาคารปฏิบัติการและศูนย์เรียนรู้ (STUDENT UNION) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 075-845515 กด 2 ในวันและเวลาทำการ

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th