มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มรภ.นศ. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
วันนี้ (4 มิถุนายน 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ดร.สมปอง รักษาธรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย การจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความพร้อม ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข
กำหนดจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ได้แบ่งเป็น 2 ห้วงเวลา คือ ภาคเช้าเป็นการปฐมนิเทศ ต่อการแนะนำผู้บริหาร ทิศทางการพัฒนานักศึกษา ความรู้เบื้องต้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ และข้อปฏิบัติการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ และในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skill Development) เป็นการบรรยาย เรื่อง "การขับรถอย่างปลอดภัยทั้งคนขับและคนซ้อน" วิทยากรโดย ร.ต.ท.สุนทร บุญศรีพัฒน์ รอง สว.(จ5) สภ.เมืองนครศรีธรรมราช และการบรรยาย เรื่อง "คิดอย่างไรให้ห่างไกลยาเสพติต" วิทยากรโดย คุณวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติด และปัจจัยเสี่ยง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ


ข่าวที่เกี่ยวข้องคุยกับเรา
https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th