มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ม.ราชภัฏนครฯ จัดอบรมผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (เกษตรแปรรูป) ภายใต้โครงการ “เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ 2561” ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดี ผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า การจัดโครงการดังกล่าวเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เกษตรแปรรูป) ในพื้นที่ภาคใต้ (ระนอง ชุมพร พังงา กระบี่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป โดยรูปแบบงานเป็นการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติพร้อมด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่มเครือข่ายและพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ส่วนวันเวลาในการอบรมจะแจ้ให้ทราบอีกครั้ง

ผู้ประกอบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารและติดต่อสอบถามได้ที่ เฟสบุ๊ค : เพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย
อีเมล : aj.chatchai@gmail.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0897292549 ผศ.ดร.ฉัตรชัย แก้วดีรายการไฟล์แนบ

ชื่อ ขนาดไฟล์
TH-ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม.pdf500.25 kB ดาวน์โหลด

คำสำคัญ

อบรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


นักศึกษา

อาจารย์/บุคลากร

บทความวิชาการ / งานวิจัย / สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ


https://www.nstru.ac.th//resources/content/4/2016-06-20-11-22-390.62449100%201466396559logo_nstru.png 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University) เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2500 ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 075-392040 www@nstru.ac.th